[เตรียมตัวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต]


02 เมษายน 2562

[งาน. Bye nior acc #58 ]


21 พฤษภาคม 2562
   กิจกรรมสาขา
10 กรกฎาคม 2562
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรม..
“สานสัมพันธ์น้องพี่ที่รัก รับน้องใหม่หัวใจอบอุ่น”
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
ยินดีที่มาอยู่ด้วยกัน เปิดโลกใหม่ ปรับตัวใหม่ ชีวิตดี๊ดี
เริ่มต้นที่บัญชีวไลย!!!
14 พฤษภาคม 2562
โครงการปัจฉิมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
สาขาวิชาได้จัดโครงการปัจฉิมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานโดยได้มี work shop เทคนิคการแต่งหน้าสำหรับการสัมภาษณ์งาน
13 พฤษภาคม 2562
Bye’nior Acc #58
บรรยากาศในงาน “ Bye’nior Acc #58” สานสัมพันธ์พี่
และน้องชาวบัญชี