กิจกรรมของสาขา
24 เมษายน 2562
FMS H2O SPLASH HAWAII ครั้งที่ 3

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.
ณ ตึกคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8 เมษายน 2562
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
ณ อาคาร 80 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 มีนาคม 2562
ราตรีสีแสด 2019

ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2562
ณ สนามหน้าอาคาร 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 Website links