หน้าหลัก
หลักสูตร
อาจารย์
กิจกรรม
ติดต่อ


จุดเด่นสาขา

  • - บัณฑิตเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
  • - ก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูง มีมุมมองทางธุรกิจ
  • - บ่มเพาะและผลักดันให้ นศ. สอบใบประกอบวิชาชืพก่อนจบ
  • - เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย

ข่าวสารพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

“สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์”

.

งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม

กรีฑาชิงแชมป์เอเซีย ครั้งที่ 23

.

การแข่งขัน 18TH ASIAN GAMES

.