คิดจะเรียนท่องเที่ยว   คิดถึงท่องเที่ยววไลยอลงกรณ์
TRM TRIPTAIWAN TRIP
TRM58

KOREA TRIP
TRM57

CHINA TRIP
TRM56


วิดีโอผลงาน


การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ "ตำนานรักแม่นาคพระโขนง"
ฅนแสดเกมส์ ครั้งที่ 9 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ "Alice in Wonderland"
ฅนแสดเกมส์ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ "มังกรเหินฟ้า หนี่ห่าวมาคนท่องเที่ยว"
ฅนแสดเกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557คนเด่น VRU ครั้งที่ 25
สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการแข่งขันศิลปะการจัดโต๊ะอาหารสำหรับงานโรงแรม ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  Link