กิจกรรม "ฅนแสดเกมส์" ครั้งที่ 11

กิจกรรม งานกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ "ฅนเเสดเกมส์" ครั้งที่ 11 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ เป็นประธานเปิดพิธี ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลาง