กิจกรรมคณะ

 • 23/9/2563
  งานเเสดงมุทิตาจิต ประจำปี พ.ศ. 2563

 • 15-17/9/2563
  FMS OUTING TEAM BUILDING SEASON 1

 • 11/9/2563
  รับการติดตาม ตรวจสอบ เเละประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • 26/8/2563
  ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563