กิจกรรมคณะ

 • 8/4/2564
  ธรรมะรักษา & fms full of happiness

 • 12/3/2564
  การวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

 • 15/2/2564
  พิธีวางพวงมาลาพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้า...2564

 • 8/2/2564
  EdPEx