กิจกรรมคณะ

 • 5/10/2565
  ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 • 23/09/2565
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษากับ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • 4/9/2565
  งานซ้อมใหญ่รับ
  พระราชทานปริญญาบัตร

 • 26/8/2565
  ภาพบรรยากาศเดินขบวนพาเหรดในกิจกรรมกีฬาคนเเสดเกมส์ ครั้งที่ 12