กิจกรรมคณะ

 • Mmk
  Mmk

 • TOUCHED BY ALF404
  TOUCHED BY ALF404

 • 5/10/2565
  ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 • 23/09/2565
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษากับ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด