กิจกรรมคณะ

 • 26/2/2563
  บริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 • 14-15/2/2563
  วิทยาการจัดการแฟร์ 2563

 • 12/2/2563
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์

 • 3-7/2/2563
  กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี 2563