กิจกรรมคณะ

 • 16/1/2563
  งานวันปีใหม่ เเละจับของรางวัล 2563

 • 16/1/2563
  สานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

 • 16/1/2563
  ธรรมะรักษา 2563

 • 20/12/2562
  fms full of happiness