กิจกรรมคณะ

 • 15/2/2564
  พิธีวางพวงมาลาพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้า...2564

 • 8/2/2564
  EdPEx

 • 24/12/2563
  FMS Red&Green Fun Party

 • 16-18/12/2563
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปี 2563