โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขนส่งสินค้าและบริหารการผลิต
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงงานผลิตเครื่องดื่มบริษัทโอสถสภา จำกัด(อยุธยา) อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา