ภาพรายงานการประชุม

21/4/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3

26/3/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2

19/2/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2564

24/12/2563

การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่9

25/11/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่10เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่8

30/9/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่9เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่7

26/8/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่8เเละคณะกรรมการวิชาการครั้งที่6

22/7/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่7เเละคณะกรรมการวิชากาครั้งที่5

24/6/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการครั้งที่6/2563

12/6/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการครั้งที่5/2563

29/5/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่4เเละคณะกรรมการวิชากาครั้งที่4

20/4/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่3เเละคณะกรรมการวิชากาครั้งที่3

4/3/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่2เเละคณะกรรมการวิชากาครั้งที่2

9/1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1เเละคณะกรรมการวิชากาครั้งที่1