ค้นหารายงานการประชุมประจำปี   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

รายงานการประชุมปี 2565

รายงานการประชุมปี 2563

รายงานการประชุมปี 2562

รายงานการประชุมปี 2561

รายงานการประชุมปี 2560