ค้นหาเเบบสำรวจประจำปี   

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2


ความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1


ความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ความพึงพอใจต่อสภาพเเวดล้อมในการทำงานเเละความผูกผันของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564


ความพึงพอใจต่อสภาพเเวดล้อมในการทำงานเเละความผูกผันของบุคลากร

ความพึงพอใจต่อสภาพเเวดล้อมในการทำงานเเละความผูกผันของบุคลากร