ค้นหา   

อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอวิจัยชุมชน

วิทยากร

1. ดร.จุฑามาศ ทะเเกล้วพันธุ์
2. ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร
3. ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มใบสมัคร

เเบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม ขนาดไฟล์ : 275 kb

กำหนดการอบรมวิจัยชุมชน     ขนาดไฟล์ : 77 kb