คณะกรรมการบริหารคณะ | คณะกรรมการวิชาการ | อาจารย์และเจ้าหน้าที่
Update ล่าสุด 11 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
 
รายงานการประชุมปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้ง ที่ 7/2561
  วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้ง ที่ 6/2561
  วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้ง ที่ 5/2561
  วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้ง ที่ 4/2561
  วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้ง ที่ 3/2561
  วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้ง ที่ 2/2561
  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งพิเศษ ที่ 1/2561
  วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561
  วันพุธที่ 16 มกราคม 2561
 
 
รายงานการประชุมปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2560
  วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งพิเศษ 2/2560
  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งพิเศษ 1/2560
  วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2560
  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560
  วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560
  วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560
  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560
  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
 
รายงานการประชุมปี 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2559
  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2559
  วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2559
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2559
  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2559
  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2559
  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
  วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2559
  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2559
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
 
รายงานการประชุมปี 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2558
  วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2558
  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2558
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2558
  วันพุธที่ 11 กันยายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2558
  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2558
  วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2558
  วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2558
  วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2558
  วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2558
  วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2558
  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2558
  วันพุธที่ 7 มกราคม 2558
 
รายงานการประชุมปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2557
  วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2557
  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2557
  วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2557
  วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2557
  วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2557
  วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2557
  วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2557
  วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2557
  วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2557
  วันพุธที่ 8 มกราคม 2557
 
รายงานการประชุมปี 2556
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2556
  วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2556
  วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2556
  วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2556
  วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
  วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2556
  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2556
  วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2556
  วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2556
รายงานการประชุมปี 2555
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2555
  วันศุกร์ ที่11 พฤศจิกายน 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2555
  วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2555
  วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2555
  วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2555
  วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2555
  วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2555
  วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2555
  วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2555
  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2555
  วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2555
  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2554
 
รายงานการประชุมปี 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2554
  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2554
  วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2554
  วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2554
  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2554
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2554
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2554
  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2554
  วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2554
  วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2554
  วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554
 
รายงานการประชุมปี 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2553
  วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2553
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2553
  วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2553
  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2553
  วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2553
  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2553
  วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2553
  วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2553
  วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2553
  วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2553
  วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2553
  วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553
 
รายงานการประชุมปี 2552
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2552
  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2552
  วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2552
  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2552
  วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2552
  วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
 
รายงานการประชุมปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2561
  วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2561
  วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งพิเศษ ที่ 1/2561
  วันพฤหัสที่ที่ 26 กรกฎาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2561
  วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2561
  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
  วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561
  วันพุธที่ 16 มกราคม 2561
 
 
รายงานการประชุมปี 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2560
  วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2560
  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560
  วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560
  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560
  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560
  วันพุธที่ 30 มกราคม 2560
 
รายงานการประชุมปี 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2559
  วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2559
  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2559
  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2559
  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2559
  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
  วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2559
  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2559
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
 
 
รายงานการประชุมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
 
รายงานการประชุมปี 2561
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561
  วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561
  วันพฤหัสที่ 17 มกราคม 2561
 
 
รายงานการประชุมปี 2560
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560
  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
 
รายงานการประชุมปี 2559
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2559
  วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2559
  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559
  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2560
  วันพุธที่ 13 มกราคม 2559
 
รายงานการประชุมปี 2558
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่4/2558
  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่2/2558
  วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่1/2558
  วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
 
รายงานการประชุมปี 2557
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่4/2557
  วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่3/2557
  วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่2/2557
  วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่1/2557
  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
 
รายงานการประชุมปี 2556
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่3/2556
  วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่2/2556
  วันอังคารที่ 17 กันยายน 2557
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่1/2556
  วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
 
รายงานการประชุมปี 2555
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2555
  วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2555
  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2555
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2555
  วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2555
  วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2555
  วันพุธที่ 11 มกราคม 2555
 
รายงานการประชุมปี 2554
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2554
  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2554
  วันพุธที่ 9 มีนาคม 2554
 
รายงานการประชุมปี 2555
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2555
  วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555
 
รายงานการประชุมปี 2553
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2553
  วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2553
  วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2553
รายงานการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2553
  วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553
รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2553
  วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553
รายงานการประชุมปี 2552
รายงานการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2552
  วันพุธที่ 23 กันยายน 2552
รายงานการประชุมคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
  วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552
รายงานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2552
  วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552
 
 
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th