ภาพยนตร์สั้นจากสองหัวใจที่บริสุทธิ์ ที่จะทำให้คุณอยากทำสิ่งดีๆเพื่อใครสักคน"
โดย : Zoo pavilion and factory movie film production

 
หนังสั้นบ้ารัก part 1
 
หนังสั้นบ้ารัก part 2
 
 
 
โครงการประกวดหนังสั้น ภัยเงียบจากโลกไซเบอร์ จัดโดย thai tube
รางวัลชมเชย เรื่อง "29 วันอันตราย"
 

 
 
 
โครงการประกวดหนังสั้น ภัยเงียบจากโลกไซเบอร์ จัดโดย thai tube
รางวัลชมเชย เรื่อง "29 วันอันตราย"
 

 
 
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ปุชฉา วิสัชนา วัฒนธรรม ครั้งที่ 1
หัวข้อ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางเพศเชิงบวก รางวัลชมเชยยนตร์สั้น
เรื่อง "Because I love you" ผลงานโดย ชมรม Factory Movie คณะวิทยาการจัดการ
 


 
โครงการประกวดและนิทรรศการหนังสั้น I love เที่ยว เนื่องในวันท่องเที่ยวโลกปี 2552
รางวัลชมเชย ชื่อเรื่อง "กาลครั้งหนึ่ง"
ผลงานโดย ชมรม Factory Movie คณะวิทยาการจัดการ
 

 
 
โครงการประกวดหนังสั้น Love MS : A Colorful of Education in Management Sciences
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสามตวงโปรดักชั่น
เรื่อง "ECHO"
  
โครงการประกวดหนังสั้น Love MS : A Colorful of Education in Management Sciences
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ ทีม Yellow Submarie
เรื่อง "HELP"
  
โครงการประกวดหนังสั้น Love MS : A Colorful of Education in Management Sciences
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ ทีม Yellow Submarie
เรื่อง "เอ่อ .. I Love"
 


  
 
โครงการประกวดหนังสั้น Love MS : A Colorful of Education in Management Sciences
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม เค อะ วัด Team
เรื่อง "What is My"
  
โครงการประกวดหนังสั้น Love MS : A Colorful of Education in Management Sciences
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Absolute Studio
เรื่อง "Alarm Clock"
 


  
 
 
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail : management@vru.ac.th