ฅนแสดเกมส์ ครั้งที่ 13


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ฅนแสดเกมส์ ครั้งที่ 13

ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรด กีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ "ฅนแสดเกมส์" ครั้งที่ 13 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กันยายน 2566 ติดตามชม และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเพื่อเป็นเจ้าเหรียญทองและคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬารวม ณ สนามโรงยิมเนเซียม 3


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ