| English

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวสมัครงาน
  • กิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประกวด/สอบราคา
ขอความอนุเคราะห์ห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหารกองประจำการ 2562
- วันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
ขอความอนุเคราะห์ห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "ออมมรดกศิลป์แผ่นดินเเม่" ประจำปี 2561
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
แนวทางการกำหนดฐานความผิดและอัตราโทษที่เกี่ยวกับบุหรี่่ไฟฟ้าฯ ประจำปี 2561
- ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ขอเรียนเชิญร่วมงานและร่วมประกวดแข่งขันสรภัญญะ รำมวยโบราณ วาดภาพระบายสีฯ
-
ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากากรประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
- ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ขออนุญาต ปชส.โครงการ One Day Trip
- จัดวันที่ 27 มกราคม 2561
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อ ปชส.โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 10
- ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
ขอ ปชส.นศ. ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
- ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ขอ ปชส.นศ. สกอ.ปชส.กิจกรรมเพ่ื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
- สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.tobenumber1.net/
ขอ ปชส. นศ. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่างสารการประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทานฯ
- ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
ขอ ปชส.รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ แล้วสนใจทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
- ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ปฏิทินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์ – ศุกร์) รอบที่ 1
- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พศจิกายน 2560
การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช.
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "กล้าใหม่...สร้างชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่...ใผ่รู้"
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2559
การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง"พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิรีราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙"
- ส่งผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ไปรษณีย์ไทยจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อนำมาเป็นต้นแบบตราไปรษณียากร ในหัวข้อ "เจ้าพระยามหานที"
- ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559
ไปรษณีย์ไทยจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อนำมาเป็นต้นแบบตราไปรษณียากร ในหัวข้อ "เจ้าพระยามหานที"
- ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559
โครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เม่าไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International Educational Youth Forum "Eurasia"
- ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กันยายน 2559
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
- รับสมัครระหว่างวันที่ 6 ถึง 31 สิงหาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการพูดเพื่อสังคมชิงรางวัล "พจนศิลป์" ในหัวข้อ "พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา"
- ส่งคลิปวีดีดอระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบ Logo การประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2559
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัคร นศ. ช่วยงานพระราชทานปริญญาบัตร
- รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2559
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญนศ. ร่วมการประกวดละครอาเซียน
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559
ม.บูรพา จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2559
สกอ. จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559
กรมสอบสวนคณดีพิเศษ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2559
บริษัท ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า สุรนารายณ์ จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรี
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดียปี 11
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง พฤษภาคม 2559
บริษัทในเครือ สหพัฒน์ ประกวด SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
-
คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 26/09/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด"จำนวน 1 อัตรา 26/09/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 24/09/2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 28/08/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 06/08/2561
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 24/07/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 19/07/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน"จำนวน 1 อัตรา 26/06/2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 23/06/2561
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา"จำนวน 1 อัตรา 11/06/2561
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด"จำนวน 1 อัตรา 11/06/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 08/06/2561
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 15/05/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 09/05/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 05/04/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 14/03/2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 24/11/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 27/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 20/10/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 4/10/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 29/9/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 26/9/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 1/9/2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 1/9/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 11/8/2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 11/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 22/7/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 12/6/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 12/6/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 9/6/2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 8/6/2560
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 31/5/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 21/4/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 4/4/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 28/3/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 23/3/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 22/2/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 27/1/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 23/1/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 29/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 23/12/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 28/11/2559
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 24/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 19/11/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 7/11/2559
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา" 29/8/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา" 4/8/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 15/2/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 27/1/2559
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 24/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 22/12/2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธ.ค.2558 24/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 18/11/2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน"ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย.2558 13/11/2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พ.ย.2558 2/11/2558
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 28/10/2558
ประกาศรายชื่อมู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 26/10/2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" และ "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 06/10/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 30/09/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10/04/2558
 
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กนผ.04)
ขออนุมัติโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับนักศึกษา รหัส 61 อัพเดทล่าสุด
ขออนุมัติโครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561
ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ เข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มคำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ เข้าสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ.2561
แบบฟอร์มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเเละจัดสอบมาตราฐานสากล Microsoft Technology Associate ครั้งที่2 พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชน พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการจิดอาสาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการสานสัมพันธ์พี่พบน้อง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ.2561
ขออนุมัติโครงการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ.2561
ขออนุมัติโครงการงานพรอม สายใยรักพี่พบน้อง พ.ศ.2561
แบบฟอร์ม สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม กนผ. 05 แบบฟอร์ม word
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานประกอบการตามแผนสรุปงบประมาณจำเเนกตามโครงการ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการควบคุมสินค้าคงคลังรุ่นที่ 7 เเละงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาก้างไกลก้าวทันประชาคมอาเซียน พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดการต้นทุน พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการจัดการธุรกิจที่พักแรม พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการศึกษากระบวนการบริหารธุรกิจ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการวิทยาการจัดการแฟร์ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนะรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารมอญ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการความรักทำให้คนหายบอด พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการผลิตละครเวที พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ.2561
 
โครงการวันทาบูชาครู
ระดับ คณะวิทยาการจัดการ
(10 ต.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2561
ระดับ คณะวิทยาการจัดการ
(26 ก.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
(29 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการปฐมนิเทศชั้นปีที่1
(7-9 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(3 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การบริหารธุรกิจ
(2 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การบัญชี
(2 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยว
(1 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการทั่วไป
(1 ส.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
(31 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(31 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษา
(11-13 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการน้องส่งพี่
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(7 ก.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมหลักสูตรก่อนตรวจ TQR ประจำปีการศึกษา2560
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(21 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ2561
(24 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2561
เเละ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(20 มิ.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(31 พ.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประชุมชี้เเจงกำหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(16 พ.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(25 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่4/2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(23 เม.ย. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการประกวดแผนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แก่นักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(29 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ...
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(26-30 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ภาพบรรยากาศงานซ้อมรับปริญญา ...
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(3 มี.ค. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
วิทยาการจัดการเเฟร์ ...
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(23-24 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการประกวดออกเเบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ ...
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(23 ก.พ. 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่2/2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ

(13 กุมภาพันธ์ 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาทักษะภาษาเเละค่ายภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

(1-2 กุมภาพันธ์ 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการธรรมะรักษา
(24 มกราคม 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(5 ธันวาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
(22 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คนเเสดเกมส์
(17 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการประชุมเเละฝึกอบรม
(14 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
กิจกรรมปลูกต้นไม้สวนผสมคณะวิทยาการจัดการ
(10 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ
(1 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานไหว้ครู 61
(12 ตุลาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่1
(8-9 สิงหาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ลงนามบันทึกควมร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด

(7 มิถุนายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการปัจฉินนิเทศ สหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2559

(31 พฤษภาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมคณะวิทยาการจัดการ
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

(27 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
สงกรานต์คณะวิทยาการจัดการ
"FMS H2O SPLASH"

(10 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ลงนามบันทึกควมร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์

(7 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่13
"เจ้าฟ้าเกมส์"

(27 - 31 มีนาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
กิจกรรมที่ 2

(31 มีนาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1

(29 มีนาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

   
   
 
สายตรงคณบดี
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
 
  รวม Link ที่น่าสนใจ
หน่วยงานMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เริ่มนับตั้งแต่
12 กันยายน 2550
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์