| English
คลิกคลิก
คลิกคลิก
คลิก คลิก
คลิกคลิก
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสมัครงาน
  • กิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประกวด/สอบราคา
 
สสว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "พี่ชวนน้องอ่าน เขียน สร้างสุข"
-ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
-ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก
-ตั้งแต่-
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงาน
-ตั้งแต่-
รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตนักศา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(บัณฑิตอาสาสมัคร)
-ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-18 มิถุนายน 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย
-
ป.ป.ส. แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด
-
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ร่วมประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่น 9
รับสมัครภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาจีน สำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
รับสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-
คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแก่นศ.บุคลากร
(28 พ.ค. 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
เสริมสร้างอาชีพเพื่อโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
(27 พ.ค. 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
อบรมระเบียบปฏิบัติราชการด้านการเงิน พัสดุ
(22 พ.ค. 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
พัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้
(22 พ.ค.2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ศึกษาดูงานธุรกิจข้ามสื่อองค์กรสื่อสารมวลชน
(7 พ.ค. 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
(6 พ.ค. 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
(31มี.ค.-3เม.ย. 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ความร่วมมือทางวิชาการกับม.ราชภัฏเพชรบุรี
(28-30 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา
(9-12 มีนาคม 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการขนส่ง..
(25 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานราตรีสีแสด
(21 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานวิทยาการจัดการแฟร์
(20-21 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
สร้างเครือข่ายวิจัย
(18 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประกวด Mascot & Sticker Line
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ศึกษาดูงาน บ.โตโยต้า
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ศึกษาดูงานสินค้าปลอม..
(17 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ประกวด Animation FMS
(16 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการวางพวงมาลา
(15 กุมภาพันธ์ 2558)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด     
   
 
สายตรงคณบดี
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
 
  รวม Link ที่น่าสนใจ
หน่วยงานMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เริ่มนับตั้งแต่
12 กันยายน 2550
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์