| English

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสำหรับนักศึกษา
  • ข่าวสมัครงาน
  • กิจกรรม/โครงการ
  • ข่าวประกวด/สอบราคา
ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากากรประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
- ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ขออนุญาต ปชส.โครงการ One Day Trip
- จัดวันที่ 27 มกราคม 2561
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อ ปชส.โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 10
- ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
ขอ ปชส.นศ. ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
- ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ขอ ปชส.นศ. สกอ.ปชส.กิจกรรมเพ่ื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
- สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.tobenumber1.net/
ขอ ปชส. นศ. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่างสารการประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทานฯ
- ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2561
ขอ ปชส.รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ แล้วสนใจทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
- ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ปฏิทินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จันทร์ – ศุกร์) รอบที่ 1
- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พศจิกายน 2560
การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช.
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "กล้าใหม่...สร้างชุมชน" ในโครงการ "กล้าใหม่...ใผ่รู้"
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2559
การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง"พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยทรงครองสิรีราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙"
- ส่งผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ไปรษณีย์ไทยจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อนำมาเป็นต้นแบบตราไปรษณียากร ในหัวข้อ "เจ้าพระยามหานที"
- ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559
ไปรษณีย์ไทยจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อนำมาเป็นต้นแบบตราไปรษณียากร ในหัวข้อ "เจ้าพระยามหานที"
- ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559
โครงการออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เม่าไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International Educational Youth Forum "Eurasia"
- ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กันยายน 2559
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
- รับสมัครระหว่างวันที่ 6 ถึง 31 สิงหาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการพูดเพื่อสังคมชิงรางวัล "พจนศิลป์" ในหัวข้อ "พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา"
- ส่งคลิปวีดีดอระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2559
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบ Logo การประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2559
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัคร นศ. ช่วยงานพระราชทานปริญญาบัตร
- รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2559
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญนศ. ร่วมการประกวดละครอาเซียน
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559
ม.บูรพา จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2559
สกอ. จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559
กรมสอบสวนคณดีพิเศษ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2559
บริษัท ห้างสรรพสินค้าคลังวิลล่า สุรนารายณ์ จัดการประกวดแข่งขันวงดนตรี
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดียปี 11
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง พฤษภาคม 2559
บริษัทในเครือ สหพัฒน์ ประกวด SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS
- ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
-
คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 24/11/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 27/10/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 20/10/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 4/10/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 29/9/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 26/9/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 1/9/2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 1/9/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 11/8/2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 11/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 22/7/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 12/6/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 12/6/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 9/6/2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 8/6/2560
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด" 31/5/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 21/4/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 4/4/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 28/3/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 23/3/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 22/2/2560
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 27/1/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 23/1/2560
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 29/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 23/12/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 28/11/2559
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 24/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 19/11/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" 7/11/2559
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา" 29/8/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา" 4/8/2559
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 15/2/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 27/1/2559
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 24/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 22/12/2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธ.ค.2558 24/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 18/11/2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน"ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย.2558 13/11/2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์" ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พ.ย.2558 2/11/2558
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 28/10/2558
ประกาศรายชื่อมู้มีสิทธิ์สอบเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 26/10/2558
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" และ "นักวิชาการคอมพิวเตอร์" 06/10/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "คนสวน" 30/09/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10/04/2558
 
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการวิทยาการจัดการแฟร์ พ.ศ.2561 อัพเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนะรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารมอญ พ.ศ.2561 อัพเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ.2561 อัพเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการความรักทำให้คนหายบอด พ.ศ.2561 อัพเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการผลิตละครเวที พ.ศ.2561 อัพเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ พ.ศ.2561 อัพเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ.2561 อัพเดทล่าสุด
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ธรรมะรักษา พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ.04)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ 2558
 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาเเละค่ายภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

(1-2 กุมภาพันธ์ 2561)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(5 ธันวาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะงานประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
(22 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
คนเเสดเกมส์
(17 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการประชุมเเละฝึกอบรม
(14 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
กิจกรรมปลูกต้นไม้สวนผสมคณะวิทยาการจัดการ
(10 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ
(8 พฤศจิกายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานไหว้ครู 61
(12 ตุลาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่1
(8-9 สิงหาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ลงนามบันทึกควมร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด

(7 มิถุนายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการปัจฉินนิเทศ สหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2559

(31 พฤษภาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมคณะวิทยาการจัดการ
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

(27 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
สงกรานต์คณะวิทยาการจัดการ
"FMS H2O SPLASH"

(10 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ลงนามบันทึกควมร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์

(7 เมษายน 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่13
"เจ้าฟ้าเกมส์"

(27 - 31 มีนาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
กิจกรรมที่ 2

(31 มีนาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1

(29 มีนาคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
32 ปี คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการแฟร์

(24-25 กุมภาพันธ์ 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

(23 มกราคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาโลจิสติกส์ฯ

(20 มกราคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการธรรมรักษา
(19 มกราคม 2560)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับนักศึกษา
(19-20 ตุลาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดบัคณะ
(1-2 ธันวาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
กีฬาสาขาวิชาครั้งที่ 8
(21 พฤศจิกายน 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
โครงการน้อมวันทาบูชาครู และบายศรีสู่ขวัญ
(27 ตุลาคม 2559)
คลิกดูภาพกิจกรรม..
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

   
   
 
สายตรงคณบดี
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
 
  รวม Link ที่น่าสนใจ
หน่วยงานMOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เริ่มนับตั้งแต่
12 กันยายน 2550
ที่อยู่คณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
0-2529-3847 หรือ 0-2529-0674-7 ต่อ 133 Fax. 0-2529-3847
E-mail
webmasterfms@vru.ac.th

 
คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์ คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ออนไลน์