ธรรมะรักษา 2566


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ธรรมะรักษา 2566

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "ธรรมะรักษา" ทำบุญคณะ วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีท่านอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง โดยภายในงานยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงานทุกๆท่าน เรียกได้ว่า อิ่มบุญ อิ่มท้องกันเลยทีเดียว


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ