กิจกรรมครอบครัว FMS สุขสันต์ปีใหม่ และวันตรุษจีน 2566


16 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมครอบครัว FMS สุขสันต์ปีใหม่ และวันตรุษจีน 2566

กิจกรรมครอบครัว FMS สุขสันต์ปีใหม่ และวันตรุษจีน 2566 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบของขวัญให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และวันตรุษจีน ปี 2566 คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปีครับ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ